G-3XYFRS1E6N
top of page
סטריפ דמוי שיש

אודותינו

ברוכים הבאים למשפחה שלנו

'אומנות בנשמה' הינה גולת הכותרת בדברי ימי משפחתנו – משפחת עורקבי.

בירושלים של מעלה לפני שנות דור בבית צנוע בשכונת הבוכרים זרח אור גדול, העתיד להאיר את עולם הסת"ם.

היה זה אבא - הרב יוסף עורקבי שליט"א (הסופר, המוהל, והשוחט, הידוע מירושלים) שראה את המצוקה והמחסור הגדול בעולם הסת"ם - הן בסופרים והן בייצור תשמישי קדושה.

נשא הוא על כתפיו במסירות נפש וענווה גדולה, משימה חשובה זאת של הפצת ידע כביר זה בעם ישראל.

אבא שיחי' לקח את הניסיון העצום שהיה לו - אותו רכש במשך שנים רבות בעמל רב, באיסוף מדוקדק של כל פרט ופרט במלאכת הקודש, אותה מלאכה שעד כה היתה ידועה למתי מעט ונשמרה בסוד שעבר בלחישה מאב לבנו בקנאות ירושלמית אופיינית, וכך לימד הוא במשך שנים, בלב רחב, עשרות ומאות יהודים את מלאכת הקודש של כתיבת ועשיית התפילין, המזוזות, ספרי התורה, ושאר מלאכות והלכות הסת"ם.

בעין טובה העניק ולימד את כל אותם יצרנים וסופרים ידועים ובעלי שם שבתחום תשמישי הקדושה. והכל במטרה טהורה אחת ויחידה – להפיץ את האור הגדול של מלאכת שמים זאת ולתת לעם ישראל את המושלם ביותר – תשמישי קדושה הנעשים באופן ייחודי ובהשקעה מקסימלית בכל אחד כבן יחיד.

עם גישה זו ניגש הרב יוסף עורקבי כל יום בחרדת קודש אל המכון שהקים בירושלים, 

מכון אשר מתמתחה בבדיקת תפילין ומזוזות וספרי תורה תיקונם במומחיות שאין שני לה מכון אשר מספק לכל יהודי  באופן מושלם את כל הצרכים הרוחנים מתוך פאר והדר  מכון שעוסק בייצור תשמישי קדושה כמסורת אבותינו דורי דורות. ניתן למצוא במכון טליתות וכיסויים תפילין אשכנז ותפילין ספרדיות רצועות מכל הסוגים לכל סוגי התפילין מכון אשר נותן מענה לכל שאלה הילכתית מכון שמשמש להוראה וההדרכה תוך תחושת שליחות עמוקה. 

וכך כבר עשרות שנים שלקחנו אנו כל בניו את תחום האומנות שבנו - ורתמנו אותו בהכוונתו והדרכתו הצמודה של אבא יחד עם ליווי של גדולי הפוסקים בדורינו - במטרה ברורה: לייקר ולפאר את כלי הקודש שזיכה אותנו בורא העולם.

רקע מואר

השאיפה

השאיפה שלנו – להביא את האיכות הייחודית ושלימות היצירה - שהיו עד כה נחלת יחידי סגולה ואמנים לבדם, לכל יהודי, וברמה אחת מעל.

באיכות, בכשרות ואפילו במחיר.

תחושת השליחות האופפת על כל שלבי המלאכה, היא שמזכירה לנו בכל יום מחדש, לתת כל שבכוחנו כדי שלכל יהודי תהיה גישה לתפילין מזוזות ספרי תורה ושאר תשמישי הקדושה כשהם מיוצרים בהקפדה על כל קוצו של י'.

 

ללא פשרות בכשרות.

ללא פשרות באיכות, בהדר ויופי מושלמים!

רקע מואר

תודה

כבנים למשפחה העוסקת מזה שנים רבות במלאכת הקודש,

 

חשים אנו את שליחותנו מתוך גאוות יחידה, שזכינו לתת לכם בכל לבנו ומאודנו את מתנותיו של הבורא שקידשנו במצוותיו, ועוד ברמה גבוהה ואיכותית מאין כמותה.

 

תודה לכם על הזכות שנתתם לנו!

bottom of page